grafički dizajner je stručnjak u predstavljanju vizualne informacije

Grafičko oblikovanje i arhitektonski dizajn
Grafički dizajn - hrvatsko
Grafično oblikovanje - slovensko
Graphic design - English

arhitektonski i grafički dizajn

www.agd.si naslovnica dizajn arhitektura reference komentari kontakt linkovi alati

Grafički dizajn

Grafičko oblikovanje, eng. Graphic design

Grafički dizajn se odnosi na brojne umjetničke i stručne discipline koje su usmjerene na vizualnu komunikaciju i prezentaciju. Grafički dizajn je kreativni proces koji združuje umjetnost i tehnologiju za prezentiranje ideja, poruka.

Grafički dizajner

Eng. Graphic designer

Grafički dizajneri su stručnjaci u predstavljanju vizualnih informacija. U svom poslu koriste različita komunikacijska oruđa i metode za posrijedovanje klientovih poruka. Konstantno proučavaju nove kreativne mogućnosti predstavljanja riječi (tipografija) i slika (fotografije, ilustracije, slikarske tehnike). Zadatak dizajnera je potražiti ili kreirati primjernu tipografiju, formu, sliku i uspostaviti među njima najbolju ravnotežu. Kompozicija je jedna od najvažnijih kriterija grafičkog dizajna.
Grafički dizajner je veza između klienta i korisnika. Klient je često preblizu, da bi sam vidio različite mogućnosti prezentacije. Nasuprot njemu je korisnik koji je obično predaleko da bi imao neposredan utjecaj na način komunikacije. Za razliku od klienta i korisnika ima grafički dizajner potrebna specifična znanja i iskustva kako kreirati i uspješno proslijediti poruke.

[ naslovnica | grafičko oblikovanje | arhitektonski dizajn | reference | komentari | kontakt | linkovi | alati | mapa stranica ]

www.agd.si - arhitektonski i grafički dizajn -